„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

- Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com),

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/articles.action),

- Index Copernicus World of Journals (https://journals.indexcopernicus.com), 

- BazHum (http://bazhum.pl/bib/journal/888/ oraz http://bazhum.pl/bib/journal/890/),

 - Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (https://www.sbc.org.pl/dlibra).

- European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498715).

ISSN: 2451-3431 (Online)


 
 


  • CEEOL
  • CEJSH
  • Index Copernicus
  • BazHum
  • Śląska Biblioteka Cyfrowa
  • ERIH Plus

ICV
ICV 2019: 57.25

Pobieranie

CAŁY NUMER