Tom 38 Nr 2 (2005):
Artykuły naukowe

Wojciech Świątkiewicz
397–409
Recenzje i omówienia

Wincenty Myszor
487–489
Jacek Kempa
495–500
Sprawozdania