Nr 2 (33) (2009): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com