Międzynarodowe czasopismo publikuje oryginalne artykuły naukowe, omawiające wszystkie aspekty aktualnych badań językoznawczych, dotyczących w szczególności języków romańskich, tak w zakresie językoznawstwa teoretycznego, opisowego jak i stosowanego. Artykuły publikowane są w językach romańskich oraz języku angielskim.

ISSN: 0208-5550 (Print) ISSN: 2353-088X (Online)


 
 


  • CEEOL
  • Śląska Biblioteka Cyfrowa

MEiN
20