Tom 10 (2013): Studia Politicae Universitatis SilesiensisW 10. tomie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” zamieszczono osiem artykułów naukowych oraz dwie recenzje publikacji politologicznych. Ze względu na zróżnicowaną tematykę artykuły pomieszczono w trzech blokach tematycznych: „Systemy polityczne”, „Komunikowanie społeczne” i „Stosunki międzynarodowe”.

Poruszone w zbiorze problemy są efektem działalności badawczej poszczególnych autorów, co uzasadnia ich zróżnicowanie w odniesieniu do tematyki, podejść metodologicznych oraz stosowanych technik badawczych. Wszystkie jednak stanowią istotny wkład w rozwój badań politologicznych, które charakteryzuje wielowątkowość i interdyscyplinarność. Niniejszy zbiór powinien zainteresować przede wszystkim politologów, jak również przedstawicieli innych nauk społecznych.


Cały numer

Czwórka redakcyjna

Spis treści

Redakcja SPUS
Od Redakcji

Redakcja SPUS
Systemy polityczne

Małgorzata Domagała, Jan Iwanek
Komunikowanie społeczne

Recenzje i omówienia

Noty o Autorach

Stopka redakcyjna