Tom 55 Nr 2 (2022):W 2022 r. przypada 100. rocznica ustanowienia administracji apostolskiej dla części Górnego Śląska, która znalazła się w granicach odrodzonej Polski. Temu wydarzeniu poświęconych jest kilka artykułów wchodzących w skład niniejszego tomu naszego periodyku (...). Mamy nadzieję, że zebrane w tym numerze teksty posłużą lepszemu poznawaniu historii Kościoła na Górnym Śląsku.


Artykuły naukowe

Sprawozdania