Relationships Between Public Attitudes Toward Stuttering and Autonomic and Subjective Indices of Anxiety [Relacje między postawami wobec jąkania a autonomicznymi i subiektywnymi wskaźnikami lęku]

Kenneth St. Louis
https://orcid.org/0000-0002-9727-9348
Özlem Öge-Daşdöğen
https://orcid.org/0000-0002-8954-0980
Lauren E. Johnson
https://orcid.org/0000-0002-3853-250X
Jennifer G. Litzinger
https://orcid.org/0000-0002-0117-9714
Lauren Myers
https://orcid.org/0000-0001-5450-9839
Jeremy Donai
https://orcid.org/0000-0002-3822-8735

Abstrakt

Wprowadzenie: Badania wykazały, że dorosłe osoby jąkające się zareagowały podwyższeniem przewodnictwa skóry i obniżeniem tętna podczas nagrań filmów prezentujących silne jąkanie w porównaniu z filmami z płynną mową. Nie ustalono jednoznacznie, w jaki sposób te wskaźniki fizjologiczne lub pobudzenia autonomiczne są powiązane z postawami wobec jąkania. Obecne badanie miało na celu porównanie fizjologicznych i psychometrycznych miar lęku z postawami wobec jąkania.
Metoda: W badaniu eksperymentalnym, z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych, 18 normalnie słyszących studentów słuchało krótkich próbek mowy jąkającej się, zamaskowanej i mowy normatywnie płynnej, ich przewodnictwo w skórze i zmienność rytmu serca były wtedy monitorowane przez urządzenie zamocowane na nadgarstku (typ Empatica E4). Uczestnicy oceniali przed eksperymentem oraz po każdym nagraniu (mowy z jąkaniem i płynnej) swój poziom komfortu w skali od 1 do 9. Przed pomiarami fizjologicznymi uczestnicy wypełnili Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) (Spielberger, 1977), a następnie krótki inwentarz lęku stanowego. Na koniec wypełnili Ankietę Opinii Publicznej o Ludzkich Atrybutach – Jąkanie (POSHA–S).
Wyniki: Nie zaobserwowano żadnych znaczących głównych efektów dla żadnej miary autonomicznej dla trzech stanów mowy, ale interakcje były znaczące. Indywidualna analiza uczestników wykazała, że każdy respondent inaczej reagował na przewodnictwo skóry czy zmienność rytmu serca. Natomiast średnie oceny komfortu subiektywnego były częściej niższe po usłyszeniu mowy z jąkaniem lub zamaskowanej, a wyższe po usłyszeniu mowy płynnej. Korelacje między wszystkimi pomiarami a wynikami sumarycznymi POSHA–S ujawniły niewielki związek między miarami autonomicznymi a postawami wobec jąkania, ale wyższy poziom lęku jako stanu lub cechy wiązał się z bardziej pozytywnymi przekonaniami na temat osób jąkających się. W przeciwieństwie do tego, niższy poziom lęku wiązał się z bardziej pozytywnymi reakcjami własnymi u osób jąkających się.
Wnioski: Badanie to nie potwierdziło wcześniejszych doniesień o nasilonych autonomicznych reakcjach na jąkanie wśród niejąkających się osób dorosłych, chociaż pomiary psychometryczne sugerują związek między lękiem a postawami wobec jąkania. Dalsze badania powinny eksplorować te relacje, zwłaszcza u małych dzieci.


Słowa kluczowe

postawy wobec jąkania; lęk; pomiary autonomiczne; pomiary psychometryczne; POSHA–S

Allard, E. R. & Williams, D. F. (2008). Listeners’ perceptions of speech and language disorders. Journal of Communication Disorders, 41(2), 108–123. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2007.05.002.

Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley.

Amick, L. J., Chang, S. E., Wade, J. & McAuley, J. D. (2017). Social and cognitive impressions of adults who do and do not stutter based on listeners’ perceptions of read-speech samples. Frontiers in Psychology, 8, 1148. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01148.

Babbie, E. (2021). The Practice of Social Research, 15th ed. Centage Unlimited.

Blumgart, E., Tran, Y. & Craig, A. (2010). Social anxiety disorder in adults who stutter. Depression and Anxiety, 27(7), 687–692. https://doi.org/10.1002/da.20657.

Bohner, G. & Dickel, N. (2011). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 62, 391–417. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.121208.131609.

Boucsein, W. (2012). Electrodermal Activity. 2nd ed. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1126-0.

Boucsein, W., Fowles, D. C., Grimnes, S., Ben-Shakhar, G., Roth, W. T., Dawson, M. E. & Filion, D. L. (2012). Publication recommendations for electrodermal measurements. Psychophysiology, 49, 1017–1034. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2012.01384.x.

Bowers, A. L., Crawcour, S. C., Saltuklaroglu, T. & Kalinowski, J. (2010). Gaze aversion to stuttered speech: A pilot study investigating differential visual attention to stuttered and fluent speech. “International Journal of Language and Communication Disorders” 45, 133–144. https://doi.org/10.3109/13682820902763951.

Braithewaite, J. J., Watson, D. G., Jones, R. & Rowe, M. (2015). A guide for analysing electrodermal activity (EDA) & skin conductance responses (SCRs) for psychological experiments (Revised version: 2.0). Technical Report, 2nd version: Selective Attention & Awareness Laboratory (SAAL). Behavioural Brain Sciences Centre, University of Birmingham, UK.

Denes, P. B. & Pinson, E. N. (1963). The Speech Chain: The Physics and Biology of Spoken Language. Bell Telephone Laboratories.

Empatica (2018). Retrieved from https://www.empatica.com/research/e4/.

Glover, H. L., St. Louis, K. O. & Weidner, M. E. (2019). Comparing stuttering attitudes of preschool through 5th grade children and their parents in a predominately rural Appalachian sample. Journal of Fluency Disorders, 59, 64–79. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2018.11.001.

Guntupalli, V. K., Kalinowski, J., Nanjundeswaran, C., Saltuklaroglu, T. & Everhart, D. E. (2006). Psychophysiological responses of adults who do not stutter while listening to stuttering. International Journal of Psychophysiology: Official Journal of the International Organization of Psychophysiology, 62(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2005.11.001.

Guntupalli, V. K., Everhart, D. E., Kalinowski, J., Nanjundeswaran, C. & Saltuklaroglu, T. (2007). Emotional and physiological responses of fluent listeners while watching the speech of adults who stutter. International Journal of Language & Communication Disorders, 42(2), 113–129. https://doi.org/10.1080/10610270600850036.

Guntupalli, V. K., Nanjundeswaran, C., Dayalu, V. N. and Kalinowski, J. (2012). Autonomic and emotional responses of graduate student clinicians in speech-language pathology to stuttered speech. International Journal of Language and Communication Disorders, 47, 603–608. https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2012.00162.x.

Hughes, S. (2015). Attitudes toward stuttering: An annotated bibliography. In K. O. St. Louis (Ed.), Stuttering Meets Stereotype, Stigma, and Discrimination: An Overview of Attitude Research (pp. 310–350). West Virginia University Press.

Hughes, S. & Strugalla, E. A. (2015). Recognizing positive aspects of stuttering: A survey of the general public. In K. O. St. Louis (Ed.), Stuttering Meets Stereotype, Stigma, and Discrimination: An Overview of Attitude Research (pp. 176–186). West Virginia University Press.

Kreibig, S. D. (2010). Autonomic nervous system activity in emotion: A review. Biological Psychology, 84(3), 394–421. https://do.org/10.1016/j.biopsycho.2010.03.010.

Levenson, R. W. (1992). Autonomic nervous system differences among emotions. Psychological Science, 3 (1), 23–27.

MacKinnon, S. P., Hall, S. & MacIntyre, P. D. (2007). Origins of the stuttering stereotype: Stereotype formation through anchoring–adjustment. Journal of Fluency Disorders, 32(4), 297–309. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2007.03.003.

Mauss, I. B. & Robinson, M. D. (2009). Measures of emotion: A review. Cognition & Emotion, 23(2), 209–237. https://doi.org/10.1080/02699930802204677.

Nelson, H. (2020). Changing College Students’ Attitudes Toward People who Stutter. Unpublished Master’s thesis. St. Cloud State University.

Özdemir, R. S., St. Louis, K. O. & Topbaş, S. (2011). Stuttering attitudes among Turkish family generations and neighbors from representative samples. Journal of Fluency Disorders, 36, 318–333. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.07.002.

Panico, J., Healey, E. C., Brouwer, K. & Susca, M. (2005). Listener perceptions of stuttering across two presentation modes: A quantitative and qualitative approach. Journal of Fluency Disorders, 30(1), 65–85. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2005.01.003.

Park, J. H., Schaller, M. & Crandall, C. S. (2007). Pathogen-avoidance mechanisms and the stigmatization of obese people. Evolution and Human Behavior, 28, 410–414. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2007.05.008.

Plexico, L. W., Hamilton, M. B., Hawkins, H. & Erath, S. (2019). The influence of workplace discrimination and vigilance on job satisfaction with people who stutter. Journal of Fluency Disorders, 62, 105725. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2019.105725.

Project Implicit Social Attitudes (2021). Retrieved at https://implicit.harvard.edu/implicit/.

Richardson, D, C,. Griffin, N. K., Zaki, L., Stephenson, A., Yan, J., Curry, T., Noble, R., Hogan, J., Skipper, K. I. & Devlin, J. T. (2020). Engagement in video and audio narratives: Contrasting self-report and physiological measures. Scientific Reports, 10, 11298. https://doi.org/10.1038/s41598-020-68253-2.

Sinha, R., Lovallo, W. R. & Parsons, O. A. (1992). Cardiovascular differentiation emotions. Psychosomatic Medicine, 54(4), 422–435. https://doi.org/10.1097/00006842-199207000-00005.

Spielberger, C. D. (1977). State-Trait Anxiety Inventory for Adults. Mind Garden, Inc.

Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. Prentice Hall.

St. Louis, K. O. (2011). The Public Opinion Survey of Human Attributes-Stuttering (POSHA–S): Summary framework and empirical comparisons. Journal of Fluency Disorders, 36, 256–261. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.02.003.

St. Louis, K. O. (2012). Research and development for a public attitude instrument for stuttering. Journal of Communication Disorders, 45, 129–146. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2011.12.001.

St. Louis, K. O. (2015). Epidemiology of public attitudes toward stuttering. In K. O. St. Louis (Ed.), Stuttering Meets Stereotype, Stigma, and Discrimination: An Overview of Attitude Research (pp. 7–42). West Virginia University Press.

St. Louis, K. O., Kuhn, C. D. & Lytwak, L. (2015). The Appraisal of the Stuttering Environment (ASE): A new clinical tool to measure stuttering attitudes the client’s environment. In K. O.

St. Louis (Ed.), Stuttering Meets Stereotype, Stigma, and Discrimination: An Overview of Attitude Research (pp. 255–273). West Virginia University Press.

St. Louis, K. O. & Martin, R. R. (1978). The effect of motor speech awareness on stuttering. Human Communication (later changed to: Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology), 3, 159–169.

St. Louis, K. O., Przepiórka, A. M, Beste-Guldborg, A., Williams, M. J., Błachnio, A., Guendouzi, J., Reichel, I. K., Ware, M. B. (2014). Stuttering attitudes of students: Professional, intracultural, and international comparisons. Journal of Fluency Disorders, 39, 34–50. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2013.10.001.

St. Louis, K. O., Weidner, M. E., Putorek, M. A., Glover, H. L., Myers, L. E., Hall, B. M., Johnson, L. E. & Chichilla, J., G. (2018). Development of explicit knowledge of what “stuttering” means in preschool through 5th grade children. Poster presented at the Annual Convention of the American Speech-Language-Hearing Association. Boston, MA.

Tichenor, S. E. & Yaruss, J. S. (2021). Variability of Stuttering: Behavior and Impact. American Journal of Speech-Language Pathology, 30, 75–88. https://doi.org/10.1044/2020_AJSLP-20-00112.

Tran, Y., Blumgart, E. & Craig, A. (2011). Subjective distress associated with chronic stuttering. Journal of Fluency Disorders, 36(1), 17–26. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2010.12.003.

Van Leeuwen, F., Hunt, D. F. & Park, J. H. (2015). Is obesity stigma based on perceptions of appearance or character? Theory, evidence, and directions for further study. Evolutionary Psychology, 13 (3), 1–8. https://doi.org/10.1177/1474704915600565.

Van Riper, C. (1971). The Nature of Stuttering. Prentice Hall.

Walden, T. A. & Lesner, T. A. (2018). Examining implicit and explicit attitudes toward stuttering. Journal of Fluency Disorders, 57, 22–36. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2018.06.001.

Weidner, M. E. & St. Louis, K. O. (2014). The Public Opinion Survey of Human Attributes–Stuttering/Child (POSHA–S/Child). Populore.

Weidner, M. E., St. Louis, K. O., Burgess, M. E. & LeMasters, S. N. (2015). Attitudes toward stuttering of nonstuttering preschool and kindergarten children: A comparison using a standard instrument prototype. Journal of Fluency Disorders, 44, 74–87. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2015.03.003.

Weidner, M. E., St. Louis, K. O., Nakıscı, E. & Özdemir, R. S. (2017). A comparison of attitudes towards stuttering of non-stuttering preschoolers in the United States and Turkey. South African Journal of Communication Disorders, 64(1), 1–11. https://doi.org/10.4102/sajcd.v64i1.178.

Weidner, M. E., Junuzović-Žunić, L. & St. Louis, K. O. (2020). A comparison of stuttering attitudes among nonstuttering children and parents in Bosnia & Herzegovina. Clinical Archives of Communication Disorders, 5, 42–53. https://doi.org/10.21849/cacd.2020.00199.

White, P. A. & Collins, S. R. (1984). Stereotype formation by inference: A possible explanation for the” stutterer” stereotype. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 27(4), 567–570. https://doi.org/10.1044/jshr.2704.567.

Woods, C. L. & Williams, D. E. (1976). Traits attributed to stuttering and normally fluent males. Journal of Speech and Hearing Research, 19(2), 267–278. https://doi.org/10.1044/jshr.1902.267.

Zhang, J., Kalinowski, J., Saltluklaroglu, T. & Hudock, D. (2010). Stuttered and fluent speakers’ heart rate and skin conductance in response to fluent and stuttered speech. International Journal of Language and Communication Disorders, 45, 670–680. https://doi.org/10.3109/13682820903391385.


Opublikowane : 2022-02-09


St. LouisK., Öge-Daşdöğen Özlem, JohnsonL., LitzingerJ., MyersL., & DonaiJ. (2022). Relationships Between Public Attitudes Toward Stuttering and Autonomic and Subjective Indices of Anxiety [Relacje między postawami wobec jąkania a autonomicznymi i subiektywnymi wskaźnikami lęku]. Forum Lingwistyczne, (10), 1-34. https://doi.org/10.31261/FL.2022.10.01

Kenneth St. Louis  ken.stlouis@mail.wvu.edu
West Virginia University  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0002-9727-9348
Özlem Öge-Daşdöğen 
İstinye University, İstanbul, Turkey  Turcja
https://orcid.org/0000-0002-8954-0980
Lauren E. Johnson 
West Virginia University  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0002-3853-250X
Jennifer G. Litzinger 
Thompson School District  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0002-0117-9714
Lauren Myers 
West Virginia University  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0001-5450-9839
Jeremy Donai 
Change to Texas Tech University Health Sciences Center  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0002-3822-8735
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).