Tom 21 Nr 2 (2021): Kultura (w) izolacjiW 2021 roku przypada Jubileusz 80-lecia urodzin dr hab. Zygmunta Kłodnickiego, prof. UŚ – emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma naukowego „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”, byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i dyrektora dawnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, a przede wszystkim – etnologa od wielu lat badającego dynamikę zmian zróżnicowania kulturowego Polski za pomocą metody etnogeograficznej i retrogresywnej.

W związku z tym poświęciliśmy część tegorocznego tomu 21 (2) "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" na teksty napisane przez przyjaciół i współpracowników Pana Profesora, tak z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka artykułów dotyczy szerokiej problematyki badawczej związanej z etnografią Europy środkowo-wschodniej.

Od 2021 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” są półrocznikiem. Do wydania za drugie półrocze 2021 roku weszły również teksty, których wspólnym mianownikiem jest Kultura (w) izolacji.

 

 


Artykuły

Varia