Tom 3 (2007): Studia Politicae Universitatis SilesiensisPrezentowana publikacja to kolejny tom powstały dzięki pracownikom i doktorantom Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Opracowania zostały pomieszczone w czterech grupach tematycznych: Myśl polityczna; Systemy polityczne; Stosunki międzynarodowe i integracja europejska; Recenzje i omówienia.

W części pierwszej autorzy podjęli namysł nad relacjami między demokracją liberalną a społecznym nauczaniem Kościoła (Małgorzta Kaute-Porębska), głównymi wartościami charakterystycznymi dla modelu Stanów Zjednoczonych (Wojciech Flak), przeszłością Austrii, w tym kwestiami ustrojowymi oraz ścieraniem się różnych wizji państwa po I wojnie światowej (Roman Kochnowski). W części drugiej omówiono system partyjny Republiki Francuskiej (Małgorzata Myśliwiec), system partyjny Republiki Irlandii (Andrzej Bisztyga), zagadnienia samorządu terytorialnego i demokracji bezpośredniej z zaznaczeniem roli jednostek pomocniczych (Sylwester Wróbel), początkowy okres transformacji ustrojowej w Polsce z podkreśleniem roli OKP (Łukasz Zemła). W kolejnej, trzeciej, części przedstawiono rozważania dotyczące skutków trzeciej wojny w Zatoce Perskiej (Katarzyna Czornik), próbę rekonstrukcji stanowisk związanych z modelem integrującej się Europy (Rafał Riedel), najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony praw człowieka, wypracowane w systemie Rady Europy (Maria Ochwat). W części ostatniej zaprezentowano recenzje autorstwa Zbigniewa Kantyki, Sylwestra Wróbla, Katarzyny Czornik, Justyny Tomali oraz Mieczysława Stolarczyka.


Cały numer

Czwórka redakcyjna

Spis treści

Redakcja SPUS
Od Redakcji

Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, Olga Szura-Olesińska
Myśl polityczna

Systemy polityczne

Stosunki międzynarodowe i integracja europejska

Recenzje i omówienia

Summary

Redakcja SPUS
Zusammenfassung

Stopka redakcyjna