Półrocznik „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” jest periodykiem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Jego tematyka wpisuje się w badania nad tropami egzystencji w literaturze, melancholią i samotnością, chorobą i zamieraniem, utratą i żałobą, szeroko rozumianymi doświadczeniami ciała i trudno uchwytną językowo naturą afektów.
Tytułowa „rana”, kluczowa dla tematyki czasopisma, stanowi specyficzny pryzmat spojrzenia na literaturę i kulturę, a także – co równie ważne – relację człowieka ze środowiskiem. Widząc w niej potencjał daleko wykraczający poza treść i tematykę tekstów, wiążemy ją z ważnymi obecnie nurtami humanistyki: humanistyką zaangażowaną, opartą na empatii, trosce i wrażliwości.

ISSN: 2719-5767 (Online) DOI: 10.31261/rana