ISSN: 2719-5767 (Online) DOI: 10.31261/rana

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Profil czasopisma wpisuje się w badania nad tropami egzystencji w literaturze, istotne jest dla niego pytanie o jej jednostkowy wymiar, rozpoznawany w zapisach doświadczenia i podmiotowych projekcjach tożsamości. Pojęcie „rany”, kluczowe dla naszej propozycji lektury i zarazem jej „znak firmowy”, stanowi specyficzny sposób spojrzenia na literaturę i kulturę, a także – co równie ważne – relację człowieka z szeroko rozumianym środowiskiem. Widząc w „ranie” potencjał daleko wykraczający poza treść i tematykę czytanych i pisanych tekstów, wiążemy ją z ważnymi obecnie nurtami humanistyki, zwłaszcza humanistyką zaangażowaną, opartą na empatii, trosce i wrażliwości.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ACADEMIAARIANTA, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Bibliotekanauki.plCEEOLCEJSH, ICI World of Journals, PBN (Polska Bibliografia Naukowa).

Artykuły publikowane w "Ranie" są gromadzone i archiwizowane za pomocą narzędzia LOCKSS.  Dane o poszczególnych numerach czasopisma są także przekazywane do Biblioteki Narodowej.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „Rany”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Redakcja nie pobiera od Autorów opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Archiwalne numery czasopisma znajdują się w zakładce Archiwum oraz na stronach CEEOL.

Strona domowa czasopisma: https://www.rana.us.edu.pl/ 

Poszczególne numery i artykuły czasopisma są promowane w mediach społecznościowych:  FACEBOOK.

Autor przesyłając materiały do „Rany”, zgadza się na ich licencjonowanie na podstawie Międzynarodowej Licencji Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 
 


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library, ARIANTA