Pożegnanie Tadeusza Siernego

2022-12-03

Z wielką przykrością informujemy czytelników i sympatyków Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, iż w w niedzielę, 27 listopada 2022 roku odszedł od nas dr Tadeusz Sierny, prezes Wydawnictwa Naukowego „Śląsk", pierwszego wydawcy naszego czasopisma. Tadeusz Sierny zapisał się w kulturze polskiej jako znakomity humanista, ekspert-śląskoznawca, Redaktor Naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, którego entuzjazm i zaangażowanie nie tylko konsolidowały śląskie kręgi intelektualne i artystyczne, ale także spowodowały, że świat mógł ujrzeć Śląsk w perspektywie całej jego złożoności, poza uprzedzeniami i ponad nierzadko krzywdzącymi stereotypami. Jego ciepło i otwartość pozwoliły wielu twórcom -- poetom, powieściopisarzom, reportażystom -- zaistnieć na rynku wydawniczym, a jego badawcze pasje przyczyniły się istotnie do umocowania pozycji Wydawnictwa "Śląsk" jako jednej z najważniejszych nieuniwersyteckich wydawniczych oficyn naukowych w Polsce. Tadeusz był z nami od początku istnienia Er(r)go - i przez 44 numery, jakie ukazały się od debiutu naszego czasopisma wspierał działania Redakcji najpierw zapewniając finansowanie i dystrybucję kolejnych numerów, a potem propagując Er(r)go wśród teoretyków literatury i kultury, ale także wielbicieli intelektualnych odkryć spoza kręgów akademickich. Tadeusz jest z nami także teraz -- i z nami pozostanie: logotyp "Śląska", którego Tadeusz był ikoną, widnieje na naszych okładkach i stronach redakcyjnych, Osobie, która przyczyniła się do rozwoju Er(r)go w pierwszych latach działania  czasopisma.

Najnowszy numer czasopisma, zatytułowany "tajemnica/hermeneutyka/aletheia" poświęcany pamięci dra Tadeusza Siernego, prezesa Wydawnictwa Naukowego „Śląsk", pierwszego wydawcy Er(r)go i człowieka, który zawsze nam sprzyjał.