Rocznik „Logopedia Silesiana” jest czasopismem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 2012 roku, poświęconym kulturze języka i biologicznym uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy. Przedmiot logopedycznych, naukowych dociekań sprawia, że periodyk ma charakter interdyscyplinarny. W opisie normy języka i zaburzeń językowych rysują się bowiem perspektywy psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna. W czasopiśmie prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Od lat Autorzy „Logopedii Silesiany” – reprezentujący różne dyscypliny naukowe – rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych. Z erudycją i naukowym zaangażowaniem każdorazowo dążą do tego, by przedstawiane wyniki badań, analizy i wnioski ich pracy znajdowały aplikację w ocenie, diagnozie i terapii osób z rozmaitymi trudnościami w komunikacji językowej. (więcej)

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISSN: 2300-5246 (Print) ISSN: 2391-4297 (Online) DOI: https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA


 
 


  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master
  • Lista ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa, INFONA

MEiN
20

ICV
2019: 87.04
2018: 74.83
2017: 70.58

Pobieranie

CAŁY NUMER