Tom 1 Nr 3 (2012): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.1. Cz.3 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 1 (3)/2012Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Tom 1 część 3, to kontynuacja tomu 1, części 1; ze względu na objętość, przygotowana bibliografia została podzielona na trzy części dołączone do tomu pierwszego, ilustruje bowiem dokonywane w tych latach wybory translatorskie. Niniejsza odnotowuje przekłady z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serbskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. Potwierdza ujawnioną w poprzedniej części dysproporcję  między obecnością literatur słowiańskich w Polsce i literatury polskiej w innych krajach słowiańskich.

Bibliography of Translations of Slavic Literatures (1990-2006)

Volume 1, Part 3, is a continuation of Volume, 1 Part 1; the bibliography, due to its size, has been divided into the three parts that comprise Volume 1. As such, Part 3 illustrates translators’ choices in the same years covered by Part 1, compiling translations from Bulgarian, Croatian, and Serbian literatures into Polish, as well as translations of Polish literature into these languages. Part 3 confirms the disproportion, revealed in the Part 1, between the presence of Slavic literatures in Poland and of Polish literature in other Slavic countries.


Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie