Czasopismo powstało na początku lat 70 XX wieku. Stanowi kontynuację dzieła Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Marszała, który przez wiele lat redagował Problemy Prawa Karnego, czyniąc z nich szanowaną i rozpoznawaną wśród przedstawicieli nauki prawa, pozycję.
W skład kolegium redakcyjnego wchodzą cenieni naukowcy. Do współpracy zaprosiliśmy recenzentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, specjalistów zarówno z zakresu prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego procesowego oraz innych gałęzi prawa karnego.
Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia związane z dziedziną procesu karnego, prawa karnego materialnego, prawa i procesu karnego skarbowego, prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także kryminalistyki.
Czasopismo przeznaczone jest zarówno dla przedstawicieli nauki, praktyków, a także doktorantów, studentów. Publikowane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Na łamach czasopisma, Autorzy podejmują zarówno analizę obowiązujących rozwiązań z perspektywy praktycznego stosowania prawa, jak i rozważania teoretyczne.
Pozostaje wyrazić nadzieję, iż tematy zaprezentowane na łamach czasopisma, staną się inspiracją do kolejnych dyskusji, wzbogacając przy tym dyskurs naukowy.

ISSN: 2353-9712 (Print) ISSN: 2353-9712 (Online)


 
 


  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library