Nr 1(56) (2021): W poszukiwaniu wartości i sensu życiaTom 1 za 2021 rok, zatytułowany W poszukiwaniu wartości i sensu życia, poświęcony jest ważnym z perspektywy teorii i praktyki pedagogicznej zagadnieniom funkcjonowania dzieci i młodzieży w obszarze edukacji i w życiu społecznym.

Pierwszy artykuł tomu dotyczy poczucia sensu życia w świadomości młodzieży polskiej. Janusz Mariański analizuje w tym kontekście badania prowadzone od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia do współczesności. Prezentowane badania dotyczą częstotliwości podejmowania przez polską młodzież i dorosłych refleksji nad sensem życia, poczucia sensu życia i zadowolenia z życia oraz poczucia bezsensu. Konkluzje autora są zaskakujące, lecz nie do końca pesymistyczne, otwierają przestrzeń dla socjologii i pedagogiki.

Autorka kolejnego tekstu, Krystyna Moczia, podejmuje temat doświadczania nudy przez uczniów przewlekle chorych. Rozważa problemy identyfikacji symptomów nudy doświadczanych przez dzieci i młodzież podczas długotrwałej hospitalizacji oraz wskazuje sposoby pomocy pacjentom w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami wywołanymi nudą.

Anna Studenska, autorka następnego artykułu, przedstawia wyniki badań dotyczące preferencji osób uczących się wobec czynności nauczycielskich pobudzających do samodzielnego nabywania wiedzy i umiejętności w warunkach szczególnych. W swoich badaniach porównuje poglądy studentów na wybrany temat na przestrzeni dwóch lat (2019–2021). Badania dotyczą okresu krótkiego, ale istotnego, ponieważ warunki edukacji mocno się wówczas zmieniły przez pandemię COVID-19. Autorka porusza istotną kwestię kształtowania autonomii w obszarze uczenia się i postrzegania tego procesu przez studentów.

Tematem tekstu Adriana Uljasza Edukacja historyczno-kulturalna i regionalna oraz rozrywka w beskidzko-śląskiej powieści Ewy Lach dla dzieci i młodzieży „Na latającym dywanie” jest popularyzacja czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze masowej. To również zachęta do sięgania po dobrą literaturę umiejętnie łączącą fabułę z wartościami wychowawczymi.

Recenzja książki Marty Wrońskiej Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej. Między ideą a praktyką zamyka ten tom „Chowanny”. Autorka recenzji rekomenduje czytelnikowi to obszerne opracowanie, które jest zarazem spojrzeniem interdyscyplinarnym i wieloprzekrojowym na problematykę osób starszych.


Studia i eseje

Artykuły recenzyjne