"ER(R)GO" jest międzynarodowym czasopismem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej - także kultury popularnej - ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo nie pobiera opłat za publikacje artykułów i jest dostępne w formule Open Access Gold.

 "Er(r)go" uzyskało 70 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2019 roku oceny i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku, nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2019: 73.95. Od roku 2020 indeksowane jest także w bazie Elsevier Scopus. Pragniemy też poinformować naszych Czytelników i Autorów, iż począwszy od numeru 40 (1/2020) „Er(r)go” jest pismem dwujęzycznym o zasięgu w pełni międzynarodowym: publikujemy materiały w języku polskim i angielskim. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. (WIĘCEJ o czasopiśmie...)

Zaproszenie do zgłaszania tekstów

Kolejny numer – 44 (1/2022) paliwo/energia/kultura (kliknij, by przejść do CFP)

Kolejny numer – 45 (2/2022) tajemnica/hermeneutyka/aletheia (kliknij, by przejść do CFP)

Kolejny numer – 46 (1/2023)  blizna/skaza/choroba (kliknij, by przejść do CFP)

Kolejny numer - 47 (2/2023)  humanistyka/humanistyka/humanistyka (pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego) (kliknij, by przejść do CFP)

 

ISSN: 1508-6305 (Print) ISSN: 2544-3186 (Online) DOI: https://doi.org/10.31261/ERRGO


 
 

Kolejny numer – 44 (1/2022) paliwo/energia/kultura

2021-04-22

Kolejny numer – 44 (1/2022) paliwo/energia/kultura
(Numer angielsko-polski; nabór tekstów zamknięty)

Energia to sine qua non cywilizacji, społeczeństw, kultury. Sposoby jej wytwarzania, dystrybucji, konsumpcji i marnowania stanowią pod-bazę materialnych form życia, kształtując również jego dyskursywną nadbudowę. W ujęciu energy humanities – a więc humanistycznego spojrzenia na konteksty energetyczne – paliwa oraz generowane przez nie formy energii z charakterystycznymi dlań infrastrukturami (materialnymi, politycznymi, filozoficznymi) stanowią zarówno przedmiot badań, jak i służą za pryzmat, przez który postrzega się wszelkie formy produkcji, również kulturowej, przede wszystkim w kontekście historii kapitalizmu, antropocenu i kapitalocenu. (Kliknij, by przeczytać cały CFP).

Kolejny numer – 45 (2/2022) tajemnica/hermeneutyka/aletheia

2021-04-21

Kolejny numer – 45 (2/2022) tajemnica/hermeneutyka/aletheia
(Numer angielsko-polski; nabór tekstów otwarty)

Przypuszczalnie tajemnica, która wzywa w tym co do-myślenia, jest nie czym innym niż istoczącym czegoś, co próbujemy wskazać nazwą “prześwit”. Dlatego także powszechne mniemanie z pewnością siebie i uporem przechodzi obok tajemnicy
(Martin Heidegger, Aletheia)

Tajemnica, to co do-myślenia, prześwit, a więc i z konieczności namysł i rozumienie. Tylko czy nieubłagany i nieustanny zgiełk wielogłosu pozostawia jeszcze przestrzeń ciszy niezbędnej dla namysłu i czas konieczny by rozumieć? A być może, ostatecznie, nawet i zrozumieć. Pytanie o hermeneutykę nie jest już pytaniem o koiné czasu obecnego, jak chciał zaledwie u schyłku ubiegłego wieku Gianni Vattimo. Bezkrytycznie żarłoczna medialność nowego stulecia wykazuje jak nader optymistyczna była wiara w sztukę interpretacji jako lingua franca współczesności. Dawno rozwiał się romantyczny sen Schleiermachera o hermeneutyce uniwersalnej, a w pulsującej mgle rozmytych informacji coraz trudniej dostrzec znaki, które na polnej drodze i w leśnych ostępach myśli pozostawił po sobie filozof z Fryburga. (Kliknij, by przeczytać cały CFP).

Kolejny numer – 46 (1/2023) – blizna/skaza/choroba

2020-08-09

Kolejny numer – 46 (1/2023) – blizna/skaza/choroba

Uzbrojona w niespotykane dotąd metody transmisji, jakie umożliwia zglobalizowana rzeczywistość, pandemia Covid-19 gwałtownie przedefiniowała ramy świata, który zdawał się otwierać u progu trzeciej dekady XXI wieku. Społeczne, polityczne i kulturowe przemiany, do jakich doprowadziło przełamanie bariery gatunkowej przez jeden z niezliczonych patogenów, z którymi koegzystujemy, unieważniły szerokie spektrum reprezentacji czy społecznych wyobrażeń epidemicznych, inspirowanych relacjami historycznymi i popkulturą ostatnich kilkudziesięciu lat, w ramach których widmo pandemii miało przyjąć formę efektownej narracji eschatologicznej. Co ważniejsze jednak, podważyły one także binarność zdrowia i choroby w momencie, gdy każdy i każda z nas staje się osobą potencjalnie zarażoną. (kliknij, by przejść do CFP)

Kolejny numer - 47 (2/2023) - humanistyka/humanistyka/humanistyka

2020-08-08

Kolejny numer - 47 (2/2023) - humanistyka/humanistyka/humanistyka
(pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)

Humanistyka utknęła niefortunnie w konfrontacji między jej bezkrytyczną obroną a rozpasanymi oskarżeniami, między jej zamknięciem a unieważnieniem. Spór o humanistykę, jako typ refleksji w kulturze umysłowej współczesności, jest obecnie jednym z najważniejszych sporów kulturowych i społecznych w przestrzeni publicznej, a przynajmniej w jej życiu podskórnym. Jednym uczestnikom tego sporu humanistyka wydaje się wręcz niepotrzebna oraz niegodna uwagi i dumni są z tego, że nie czytają książek, nie korzystają z dziedzictwa myśli w tym obszarze twórczości. Inni z dumą ogłaszają z wnętrza humanistyki, że nie musi być ona potrzebna, ani przydawać się, a tym bardziej służyć czemukolwiek, żeby mieć wartość czy rację bytu, i oddalają z wyższością wszelkie zarzuty. Jak zwykle dobrze byłoby poszukać trzeciej dynamicznej drogi, przezwyciężającej tę dychotomię, by nie stać się zakładnikiem zbyt prymitywnego ringu sztywnej dualistycznej alternatywy, błędnej i szkodliwej na obu jej przeciwstawnych biegunach. Warunkiem obrony wartości i siły humanistyki staje się surowy osąd i przezwyciężenie jej słabości, zbyt często uchodzących za jej normę i prawo. (kliknij, by przejść do CFP)

Er(r)go... czasopismem dwujęzycznym

2020-06-11

Pragniemy poinformować naszych Czytelników i Autorów, iż począwszy od numeru 40 (1/2020) „Er(r)go” jest już pismem dwujęzycznym o zasięgu w pełni międzynarodowym: publikujemy materiały w języku polskim i angielskim.   • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ERIH Plus
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Scopus
  • EBSCO

MEiN
70

ICV
73.95

Pobieranie

CAŁY NUMER