Nr 1(54) (2020): Kurs na ignorancję (Giroux)Temat dotyczy pedagogiki krytycznej Henry’ego Giroux oraz poruszanej przez niego problematyki załamywania się (collapse) przestrzeni wolnej i krytycznej myśli. Gdy obojętność i ignorancja stają się coraz częściej zasadą życia publicznego i ułatwiają ekspansję sił autorytarnych, kluczowe staje się pytanie o rolę szkół i uniwersytetów w czasach kryzysu demokracji. Związek między uczeniem się a wyobraźnią i zaangażowaniem społecznym; odpowiedzialność akademików i nauczycieli wobec kształtu sfery publicznej; demoralizujące oddziaływanie edukacji podporządkowanej neoliberalnej ideologii; efekty krytyki oscylujące między nadzieją a cynizmem; polityczność edukacji – to tylko niektóre wątki, które mogą być podejmowane w namyśle o otaczającym nas kursie na ignorancję.


Od Redakcji

Studia i Eseje

Debaty

Recenzje