Punktacja MEiN:

20

ISSN: 2353-9658 (Online) DOI: 10.31261/GSS

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to międzynarodowy periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną. Czasopismo jest platformą dyskusji o regionach poprzemysłowych i pogranicza kulturowego.

 
 MEiN
20