Rocznik „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest czasopismem o długiej tradycji – wydawanym nieprzerwanie od 1977 roku – najpierw przez Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej, a następnie w latach 2001–2019 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Od 2020 jest forum Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.

Na specyfikę rocznika najlepiej wskazuje trafnie sformułowany tytuł autorstwa Edwarda Polańskiego – „z teorii i praktyki”, gdyż od początku na poszczególne tomy składały się wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne opracowania o charakterze i teoretycznym, i praktycznym, obejmujące dydaktykę języka polskiego, literatury i kultury polskiej.  Założycielom periodyku zależało bowiem na artykułach dotyczących zarówno teorii nauczania przedmiotu i jego statusu jako dyscypliny naukowej, jak i na nowoczesnych, praktycznych rozwiązaniach dydaktycznych.

Kolejne tomy są świadomie eklektyczne i różnorodne pod względem treści: tradycyjne – w rozumieniu misji dydaktyki polonistycznej, i innowacyjne – w otwartości na śmiałe interpretacje tekstów i kultury.

Redaktorami i współredaktorami byli/są badacze i nauczyciele poloniści: Edward Polański, Jerzy Kram, Lidia Gilowa, Zenon Uryga, Helena Synowiec, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat

Polityka Open Acess – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „ZTiPDJP”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Teksty publikowane w czasopiśmie udostępniane są na licencji CC-BY 4.0.  

Indeksowanie: Open Journal System (OJS), Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com), ICI Journals Master List, ARIANTA, CEJSH

Strona czasopisma:  https://www.ztipdjp.us.edu.pl/

Academia.edu: https://wart.academia.edu/ZTeoriiiPraktykiDydaktycznejJęzykaPolskiego

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Z_Teorii_I_Praktyki_Dydaktycznej_Jezyka_Polskiego_Ztipdjp 

https://www.facebook.com/ZTiPDJP

Autor przesyłając materiały do „ZTiPDJP” zgadza się na ich licencjonowanie na podstawie Międzynarodowej Licencji Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0).

 

Czasopismo „ZTiPDJP” jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISSN: 0208-5011 (Print) ISSN: 2353-9577 (Online)


 
 


  • ERIH Plus
  • Index Copernicus International
  • Central and Easter European Online Library
  • Arianta
  • CEJSH