Tom 5 Nr 1-2 (2014): Ekonomie literatury - Historie literatury. Prezentacje: Justyna BargielskaNumer poświęcony jest ekonomiom i historiom literatury. W części dotyczącej ekonomii przyglądamy się przedstawieniom Zagłady, szaleństwu, psychoanalizie, związkom marksizmu i egzystencjalizmu oraz celebryctwu pisarzy. W części odnoszącej się do historii literatury zastanawiamy się między innymi nad możliwościami wskrzeszenia dzieła literackiego, opisujemy szanse małych kanonów literackich oraz analizujemy tożsamość historyka literatury. W dziale Prezentacje przedstawiamy twórczość Justyny Bargielskiej. Oprócz wywiadu z autorką można tu znaleźć także jej wykład Czy Leda może zjeść łabędzia, wygłoszony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Całość dopełniają dwa szkice interpretacyjne. Ponadto niniejszy numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” zawiera stałe Recenzje i omówienia, w których krytycznej analizie poddano takie publikacje, jak między innymi Poetykę doświadczenia Ryszarda Nycza, Gorliwość tłumacza Magdy Heydel, Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw pod redakcją Małgorzaty Mikołajczak i Elżbiety Rybickiej, Kto im dał skrzydła Dariusza Nowackiego. Całość dopełniają Varia oraz Kronika


Rozprawy i artykuły

Józef Olejniczak
101-108
Prezentacje.

Omówienia i polemiki

Wojciech Śmieja
219-228
Krzysztof Kłosiński
229-240
Marek Zaleski
241-246
Krzysztof Uniłowski
247-253
Stanisław Stabryła
255-260
Mirosław Gołuński
261-268
Wojciech Rusinek
269-282
Varia

Michał Noszczyk
309-316
Kronika

Prezentacje

Marta Koronkiewicz
201-215