Tom 2 Nr 1 (2011): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.2. Cz.1. / Translations of Slavic Literatures. Issue: 2 (1)/2011Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Niniejszy tom został poświęcony formom dialogu międzykulturowego w przekładzie (i za jego pośrednictwem), zaobserwowanym na materiale literatur: bułgarskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne poziomy zdialogowania (najczęściej zaś leksykalny), próbują określić przesłanki zarówno pozwalające, jak i uniemożliwiające podjęcie dialogu, a także negatywny czy niechętny stosunek niektórych tłumaczy do takiego dialogu.

Forms of Intercultural Dialogue in Artistic Translation

Volume 2, Part 1, is devoted to forms of intercultural dialogue occurring in and mediated through translation, as demonstrated by material supplied by Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian, and Slovenian literatures. Contributors to this volume describe and interpret various levels of dialogization (most often lexical) and make attempts to determine the conditions that enable, as well as prevent, entrance into dialogue, as well as the negative and reluctant attitude of translators towards that kind of dialogue.

 


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Wielojęzyczność a dialog kulturowy

Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Przekłady serbsko-polskie

Przekłady polsko-słowackie

Noty o Autorach i indeksy