Tom 170 Nr 2 (2020): Przegląd RusycystycznyKolejny numer Kwartalnika Naukowego — główną część numeru stanowią materiały poświęcone tematowi CODZIENNOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE ROSYJSKIEJ


Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Artykuły

Katarzyna Arciszewska-Tomczak, Svetlana Pavlenko
Recenzje

Sprawozdania

Varia

Noty o autorach