Nr 1 (2019): PR 2019 nr 1PR 2019 nr 1 OKŁADKA

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Artykuły

Iwona Rzepnikowska, Julia Kraszeninnikowa
Recenzje

Sprawozdania

Anna Tyka, Paulina Charko-Klekot
Noty o autorach