Nr 6 (2020): Narracje o Zagładzie 2020, nr 6: Zagłada wobec innych ludobójstwNiniejszy numer jest poświęcony relacjom o innych ludobójstwach i ich związkami z reprezentacjami Holokaustu. 

W tym numerze zachęcaliśmy Autorów do dogłębnej refleksji nad tematem, asymilacji mniej znanych podejść w rodzimym kontekście i wypracowania własnych propozycji. Szczególnie interesuje nas refleksja nad metodologią opisową i odpowiedź na pytanie, czy badania powinny być osadzone w postkolonializmie i komparatystyce, czy raczej należy odrzucić wszelkie porównania i uznać Holokaust jedynie za punkt wyjścia dla osobnych analiz. Równocześnie, zamierzamy zwrócić uwagę na problemy, które jeszcze wymagają pogłębienia; publikujemy studia przypadku poświęcone reprezentacjom obozów nazistowskich dla radzieckich więźniów wojennych, raporty na temat sytuacji Świadków Jehowy w obozach koncentracyjnych oraz artykuły poruszające kwestię narracji o eksterminacji Romów czy zgłębiające ludobójstwo w Rwandzie dzięki inspirującemu odczytaniu reportaży Jeana Hatzfelda.


CAŁY NUMER
Strony tytułowe i spis treści

Wstęp

Rozmowa numeru

Zagłada wobec innych ludobójstw

Dokumenty

Artykuły i rozprawy

Przeglądy i omówienia

Varia

Strona redakcyjna