Tom 10 Nr 2 (2020): Przekłady Literatur Słowiańskich T.10. Cz.2 / 2020 / Translations of Slavic Literatures Issue 10.2/2020BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW LITERATUR SŁOWIAŃSKICH (2018)

Tom 10 część 2 stanowi kolejną,  dziesiątą  już,  prezentację  bibliografii  przekładów  literatur  słowiańskich:  bułgarskiej,  chorwackiej,  czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz literatury  polskiej  na  języki:  bułgarski,  chorwacki,  czeski,  macedoński,  serbski, słowacki i słoweński. Przybliża publikacje wydane zwłaszcza w 2018 roku, ale nie tylko. Zarówno zestawienia bibliograficzne, jak i towarzyszące im komentarze, po raz kolejny potwierdzają, że tłumaczenia z języków słowiańskich są ważne, wciąż powstają, cieszą się zainteresowaniem czytelników, krytyków i badaczy, ale też charakteryzują się właściwą sobie dynamiką i poddane są odmiennym tendencjom niż tłumaczenia z  języka  hipercentrowego,  za  jaki  uznany  został  język  angielski,  czy  języków  centrowych (francuski, niemiecki). W artykułach autorzy próbują nakreślić sytuację przekładów południowo- i zachodniosłowiańskich w zmieniających się warunkach społecznych i koniunkturalnych, wskazać trajektorie recepcji tych literatur w sekundarnym kręgu odbiorczym, dynamikę wzajemnych kontaktów między  Słowianami  zachodnimi  i  południowymi  oraz  czynniki,  które  na  nią  wpływają. W numerze m.in. o: recepcji przekładów; rolach, pasjach poznawczych, wyborach tłumaczy; wydaniach wielojęzycznych; przekładzie gonzo; przekładzie neologizmów i archaizmów; przypisach tłumacza; przekładzie dramatu i jego potencjału inscenizacyjnego; politycznym kontekście przekładu. A także o tłumaczeniach utworów m.in. Georgiego Gospodinowa, Doroty Jagić, Draga Jančara, Stanisława Lema, Czesława Miłosza, Ziemowita Szczerka, Olgi Tokarczuk. Tom adresowany jest do literaturoznawców, przekładoznawców oraz komparatystów (naukowców, krytyków, studentów).


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie

Przekłady słowacko‑polskie i polsko‑słowackie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Stopka redakcyjna

Redakcja PLS
312