Nr 2 (2013): Przegląd Rusycystyczny 2013 nr 2 (142)Współczesna literatura rosyjska. Strategie pisanie i czytania

gościnnie pod redakcją

Haliny Waszkielewicz


Strona redakcyjna

Spis treści

Artykuły

Halina Waszkielewicz
Recenzje

Red. Red.
Sprawozdania

Noty o autorach