Tom 169 Nr 1 (2020): Przegląd Rusycystyczny 2020, nr 1Nowy numer pisma. Główną część materiałow stanowi blok tematyczny Wartość i wartościowanie w dyskurcie madialnym


Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Artykuły

Recenzje

Sprawozdania

Noty o autorach