Nr 1 (2015): Kanon Zagłady„Narracje o Zagładzie” są rocznikiem naukowym poświęconym interdyscyplinarnym studiom nad Holokaustem, uwzględniającym w szczególności refleksję literaturoznawczą, filmoznawczą i historyczną. Oprócz wznowień i tłumaczeń literatury dokumentu osobistego prezentowane są w nim najnowsze narracje o Zagładzie oraz ich omówienia krytyczne. Czasopismo ma charakter tematyczny (numer pierwszy dotyczy kanonu Zagłady, następny będzie poświęcony topice Zagłady). Poza artykułami nawiązującymi bezpośrednio do tematu przewodniego przeczytać można rozmowę (bądź rozmowy) numeru, a także recenzje prac naukowych, prozy, poezji i dramatu.


Strony tytułowe

Redakcja NoZ
1-2
Spis treści

Redakcja NoZ
3-5
Wstęp

Kanon Zagłady

Przekłady

Rozmowa numeru

Artykuły i rozprawy

Recenzje i omówienia

Noty o Autorach

Redakcja NoZ
343-347
Strona redakcyjna

Redakcja NoZ
348